SZKOŁY


Szkoły

O Nas

KADRA

Wydarzenia

KOŁA

SUKCESY

GALERIA

Gazetki

Rewalidacje

Projekty

Publikacje

Humor

KONTAKT


  

   Szkoła Podstawowa nr 168      klasy I-III
      klasy IV-VI
      zespoły edukacyjno-terapeutyczne
      zespoły rewalidacyjno-wychowawcze
      oddział przedszkolny

   Publiczne Gimnazjum nr 59      klasy I-III
      zespoły edukacyjno-terapeutyczne


   * Programy nauczania oparte są na podstawie programowej szkół masowych.

   * Na świadectwach nie wpisujemy nazwy "SPECJALNA"


  SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM - MOCNE STRONY :

    Nieliczne grupy
    Indywidualne programy nauczania
    Terapie dostosowane do potrzeb dzieci
    Rozwijanie umiejętności społecznych
    Budowanie wiary we własne możliwości
    Wspieranie uczniów przy wyborze przyszłego zawodu
    Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i pasje:
             m.in. artystyczne, sportowe, komputerowe
    Zaplecze rehabilitacyjne: sale terapeutyczne, siłownia, plac zabaw,
             kompleks sportowy Orlik
    Opieka psychologa i pedagoga
    Świetlica szkolna zapewniająca opiekę w godz.7-16
    Smaczne obiady gotowane w szkole, możliwość refundacji
    Multimedialna i tradycyjna biblioteka szkolna


STRONA W PRZEBUDOWIE!