0

Kolejność godz

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ ROK SZK. 2015 / 2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 5 W ŁODZI

SP I - III L

SP IV - VIL

SP I - IIIu

SP IVu

SP IV- VI u

SP VI u

G I- II a

G II - III a

G I - II b

G II - IIIb

SP  II - IV DDP

IV - I G DDP

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

ZESPOŁY REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE

I

II

I

II

III

IV

V

VI

VII

PONIEDZIAŁEK

1

 

wdż

 

w - f

 

w - f

w - f

technika

funkcjonowanie w środowisku

 

religia

 

 

 

 

 

zajęcia

zajęcia

zajęcia

zajęcia

2

edukacja

muzyka

ksztlcenie

muzyka z rytmiką

funkcjonowanie w środowisku

w - f

wiedza o społeczeństwie

jęz. polski

technika

plastyka

 

funkcjonowanie w środowisku

Wycho-

Wycho-

zajęcia

 

zajęcia

rewlidacyjno

rewalidacyjno

rewalidacyjno

rewalidacyjno

3

wczesno-

w - f

zintegro-

funkcjonowanie w srodowisku

funkcjonowanie w środowisku

technika

jęz. polski

matematyka

w - f

plastyka

religia

technika

wanie

wanie

rewalidacyjno-

zajęcia

rewlidacyjno

wycho-

wycho-

wycho-

wycho-

4

szkolna

matematyka

wane

funkcjonowanie w srodowisku

technika

technika

matematyka

biologia

rewalidacja indywidualna

plastyka

funkcjonowanie w środowisku

technika

przed-

przed-

wycho-

rewalidacyjno

wycho-

wawcze

wawcze

wawcze

wawcze

5

religia

jęz. polski

        "

plastyka

technika

technika

biologia

religia

funkcjonowanie w środowisku

muzyka z rytmiką

plastyka

plastyka

szkolne

szkolne

wawcze

wycho-

wawcze

 

 

 

 

6

zaj komputerowe

jęz. polski

religia

rew. indywidualna

rewalidacja indywidualna

funkcjonowanie w srodowisku

rewalidacja indywidualna

historia

plastyka

rewalidacja indywidualna

plastyka

 

"

"

 

wawcze

 

 

 

 

 

7

 

zaj. komputerowe

rew. indywid

rew. indywidualna

 

funkcjonowanie w srodowisku

rewalidacja indywidualna

rewalidacja indywidualna

plastyka

religia

muzyka z rytmiką

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

rew. indywid

 

 

 

 

religia

rewalidacja indywidualna

 

 

rewalidacja indywidualna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WTOREK

1

 

rew. indywid

kształcenie

technika

muzyka z rytmiką

religia

rewalidacja indywidualna

geografia

rewalidacja indywidualna

technika

 

rewalidacja indywidualna

 

 

 

 

 

zajęcia

zajęcia

zajęcia

zajęcia

2

rew. indyw

przyroda

zitegro-

technika

religia

muzyka z rytmiką

jęz. angielski

rewalidacja indywidualna

rewalidacja indywidualna

technika

 

technika

Wycho-

Wycho-

zajęcia

 

 

rewlidacyjno

rewalidacyjno

rewalidacyjno

rewalidacyjno

3

rew. indyw

jęz. ang.rew.ind

wane

technika

w - f

funkcjonowanie w środowisku

rewalidacja indywidualna

jęz. polski

rewalidacja indywidualna

technika

rewalidacja indywidualna

funkcjonowanie w środowisku

wanie

wanie

rewalidacyjno-

zajęcia

 

wycho-

wycho-

wycho-

wycho-

4

jęz ang/rew

jęz. polski

"

w - f

funkcjonowanie w środowisku

rwalidacja indywidualna

jęz. polski

chemia

funkcjonowanie w środowisku

funkcjonowanie w środowisku

rewalidacja indywidualna

plastyka

przed-

przed-

wycho-

rewalidacyjno

zajęcia

wawcze

wawcze

wawcze

wawcze

5

edukacja

zaj. techniczne

rew. indywid

funkcjonowanie w srodowisku

rewalidacja indywidualna

plastyka

chemia

jęz. angielski

w - f

w - f

rewalidacja indywidualna

plastyka

szkolne

szkolne

wawcze

wycho-

rewlidacyjno

 

 

 

 

6

wczesno-

jęz. ang/rew. ind

 

plastyka

plastyka

plastyka

rewalidacja indywidualna

zajecia techniczne

plastyka

plastyka

funkcjonowanie w środowisku

rewalidacja indywidualna

"

"

 

wawcze

wycho-

 

 

 

 

7

szkolna

w - f

 

plastyka

 

 

rewalidacja indywidualna

zajęcia techniczne

plastyka

plastyka

plastyka

 

 

 

 

 

wawcze

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

informatyka

godzina z wychowawcą

wychowanie do życia w rodzinie

wychowanie do życia w rodzinie

technika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚRODA

1

eddkacja

przyroda

 

 

funkcjonowanie w środowisku

funkcjonowanie w środowisku

zajęcia artystyczne

edukacja dla bezpieczeństwa/rewalidacja indywidualna

funkcjonowanie w środowisku

technika

 

 

 

 

 

 

 

zajęcia

zajęcia

zajęcia

zajęcia

2

wczesno-

jęz. polski

 

religia

plastyka

technika

geografia

zajęcia artystyczne

plastyka

technika

funkcjonowanie w środowisku

 

Wycho-

Wycho-

zajęcia

 

 

rewalidacyjno

rewalidacyjno

rewalidacyjno

rewalidacyjno

3

szkolna

historia

kształcenie

muzyka z rytmiką

plastyka

technika

historia

geografia

plastyka

technika

zintegro

funkcjonowanie w środowisku

wanie

wanie

rewalidacyjno-

zajęcia

 

wycho-

wycho-

wycho-

wycho-

4

"

plastyka

zintegro-

rew. indywidualna

muzyka z rytmiką

technika

religia

historia

technika

w - f

religia

technika

przed-

przed-

wycho-

rewalidacyjno

zajęcia

wawcze

wawcze

wawcze

wawcze

5

religia

w - f

wane

funkcjonowanie w srodowisku

w - f

muzyka z rytmiką

jęz. polski

matematyka

technika

funkcjonowanie w środowisku

rewalidacja indywidualna

technika

szkolne

szkolne

wawcze

wycho-

rewlidacyjno

 

 

 

 

6

 

matematyka

"

w - f

rewalidacja indywidualna

w - f

matematyka

język polski

technika

plastyka

rewalidacja indywidualna

rewalidacja indywidualna

"

"

 

wawcze

wycho-

 

 

 

 

7

 

religia

 

plastyka

wychowanie do życia w rodzinie

wychowanie do życia w rodzinie

w - f

w - f

rewalidacja indywidualna

rewalidacj indywidualna

 

rew indyw

 

 

 

 

wawcze

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

wychowanie do życia w rodzinie

wychowanie do życia w rodzinie

 

 

 

rewalidacja indywidualna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rewalidacja indywidualna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZWARTEK

1

edukacja

historia

 

rewalidacja indywidualna

funkcjonowanie w środowisku

rewalidacja indywidualna

w - f

w - f

 

muzyka z rytmiką

 

 

 

 

 

 

 

zajęcia

zajęcia

zajęcia

zajęcia

2

wczesno

jęz. ang/rew. ind

 

muzyka z rytmiką

plastyka

rwalidacja indywidualna

fizyka

rewalidacja indywidualna

funkcjonowanie w środowisku

w - f

 

rew indyw

Wycho-

Wycho-

zajęcia

 

zajęcia

rewalidacyjno

rewalidacyjno

rewalidacyjno

rewalidacyjno

3

szkolna

rew. indywid

kształcenie

w - f

plastyka

w - f

jęz. polski godzina z wychowawcą

język angielski

plastyka

rewalidacja indywidualna

funkcjonowanie w środowisku

rew indyw

wanie

wanie

rewalidacyjno-

zajęcia

rewlidacyjno

wycho-

wycho-

wycho-

wycho-

4

jęz ang/rew.in

religia

zintegrowane

funkcjonowanie w srodowisku

w - f

rewalidacja indywidualna

godzina z wychowawcą

język polski

muzyka z rytmiką

funkcjonowanie w środowisku

funkcjonowanie w środowisku

rew indyw

przed-

przed-

wycho-

rewalidacyjno

wycho-

wawcze

wawcze

wawcze

wawcze

5

ed. wcz.szko

jęz. polski

rew. indywid

technika

plastyka

muzyka z rytmiką

jęz. angielski

fizyka

w - f

plastyka

technika

funk w środ

szkolne

szkolne

wawcze

wycho-

wawcze

 

 

 

 

6

jęz.ang/rew

przyroda

ksztalcenie

technika

muzyka z rytmiką

funkcjonowanie w środowisku

matematyka

matematyka

religia

plastyka

w - f

technika

"

"

 

wawcze

 

 

 

 

 

7

 

jęz. ang/rew.ind

zintegrowane

technika

rewalidacja indywidualna

plastyka

historia

biologia

technika

religia

rewalidacja indywidualna

plastyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

matematyka

 

 

rewalidacja indywidualna

plastyka

 

religia

technika

 

rewalidacja indywidualna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIĄTEK

1

edukacja

jęz.polski

 

 

rewalidacja indywidualna

funkcjonowanie w środowisku

zaj. techniczne

matematyka

technika

technika

funkcjonowanie w środowisku

 

 

 

 

 

 

zajęcia

zajęcia

zajęcia

zajęcia

2

wczesno-

matematyka

 

rewalidacja indywidualna

w - f

funkcjonowanie w środowisku

zaj. techniczne

jęz. angielski

technika

technika

plastyka

funkcjonowanie w środowisku

Wycho-

Wycho-

zajęcia

 

zajęcia

rewlidacyjno

rewalidacyjno

rewalidacyjno

rewalidacyjno

3

szkolna

godz z wych

kszałcenie

rewalidacja indywidualna

muzyka z rytmiką

rewalidacja indywidualna

zaj. techniczne

wiedza o społeczeństwie

muzyka z rytmiką

technika

technika

plastyka

wanie

wanie

rewalidacyjno-

zajęcia

rewlidacyjno

wycho-

wycho-

wycho-

wycho-

4

jez ang/rew ind

matematyka

zintegrowane

muzyka z rytmiką

funkcjonowanie w środowisku

plastyka

matematyka

język polski

funkcjonowanie w środowisku

rewalidacja indywidualna

rewalidacja indywidualna

plastyka

przed-

przed-

wycho-

rewalidacyjno

wycho-

wawcze

wawcze

wawcze

wawcze

5

ed. wcz-szko

jęz. ang/rew.ind

"

funkcjonowanie w srodowisku

technika

rewalidacja indywidualna

matematyka

rewalidacja indywidualna

plastyka

w - f

 

rewalidacja indywidualna

szkolne

szkolne

wawcze

wycho-

wawcze

 

 

 

 

6

 

w - f

rew. indywid

plastyka

technika

muzyka z rytmiką

jęz. angielski

chemia

rewalidacja indywidualna

funkcjonowanie w środowisku

 

technika

"

"

 

wawcze

 

 

 

 

 

7

 

jęz. angielski

 

rewalidacja indywidualna

technika

w - f

jęz. polski

fizyka

w - f

plastyka

 

muzyka z rytmiką

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

w - f

w - f

 

 

 

muzyka z rytmiką

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rewalidacja indywidualna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10