"Bezpieczna Szkoła"

Poprzednie

Następne       Dnia 31 października 2006 roku odbyła się międzyszkolna impreza profilaktyczna pt: "Bezpieczna szkoła". Wzięli w niej udział wszyscy uczniowie naszej szkoły i zaproszone drużyny z ZSS nr 3, ZSS nr 4, ZSS nr 6, ZSS nr 7. Impreza składała się z dwóch części: koncertu prowadzonego przez Panią Urszulę Pakułę oraz konkursu plastycznego prowadzonego przez naszą Panią psycholog Jolantę Szurogajło.
       Koncert poruszał ważną tematykę związaną z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa w szkole, w domu i na ulicy. Zawierał treści związane z profilaktyką zachowań agresywnych, nauką telefonów alarmowych, niebezpiecznymi zabawami, wychowaniem komunikacyjnym. Każdy temat był poprzedzony krótkim wprowadzeniem i rozmową z dziećmi. Przedstawiały go ciekawe piosenki edukacyjne i układy taneczne. Dzieci aktywnie uczestniczyły w każdym punkcie programu, śpiewały, tańczyły, rapowały, ćwiczyły zdrowotny aerobik. Świetnie bawiły się nie tylko dzieci, ale również opiekunowie. Hitem okazał się "Hymn zdrowych dzieciaków", którym koncert się zakończył.
        Podczas konkursu plastycznego powstały wspaniałe plakaty, propagujące treści zawarte w koncercie, związane z bezpiecznymi zachowaniami. Plakaty były tworzone przez pięć drużyn-przedstawicieli poszczególnych szkół. Każda drużyna otrzymała pamiątkowy dyplom i w nagrodę płytę z nagraniami z koncertu.
Imprezę zorganizowała psycholog Jolanta Szurogajło.

powrot do wydarzen