"Konstytucja 3 Maja" 2007

Poprzednie

Następne

       Konstytucja to akt prawny, określany także jako ustawa zasadnicza. Jest to najwyższa ustawa w państwie, która określa ustrój państwa oraz prawa i obowiązki obywateli.
Konstytucja 3 Maja została uchwalona 3 maja 1791 roku.
Była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 roku).

       Konstytucja 3 Maja znosiła:

liberum veto - żaden z posłów nie miał już prawa zrywać sejmu, a decyzje mogły zapadać tylko większością głosów.

wolna elekcję -Polska miała stać się monarchią dziedziczną oraz konfederacje.

Władzę ustawodawczą miał sprawować sejm, a wykonawczą Straż Praw-złożona z króla, prymasa i pięciu ministrów. Zamożniejsi mieszczanie otrzymali prawa i przywileje szlachty.

        Uchwalenie Konstytucji miało wielkie znaczenie. Konstytucja 3 Maja symbolizuje dążenie narodu do życia w niepodległości. Dlatego też z chwilą odrodzenia się państwa polskiego,w 1919 roku dzień 3 maja ogłoszono świętem narodowym.(tekst: MG)

Więcej cennych informacji znajdziesz na tej stronie
powrot do wydarzen