Rok 2003


16 grudnia 2003r, warsztaty "Cztery pory roku: Zima"

25 listopada 2003r I Warsztaty Wymiany Doświadczeń

21 listopada 2003r Międzyszkolna Impreza Profilaktyczna z cyklu "Zachowaj trzeźwy umysł"

listopad 2003, otwarcie Galerii Młodych Niekoniecznie Sprawnych

14 października 2003, konkurs Jesienny Bukiet

30 września 2003, Wycieczka do Stanisławowa

luty 2003, powstała kawiarenka "Dookoła Świata"

30 maja 2003, X Jubileuszowa Olimpiada Specjalna.


1 września 2003, początek roku szkolnego

wrzesień 2003,Święto latawca

22 - 31 grudnia 2003, zimowa przerwa świąteczna

2004 - Europejski Rok Edukacji Poprzez Sport

2 - 14 lutego 2004, ferie zimowe

1 kwietnia 2004, test kompetencji w klasach VI

8 - 13 kwietnia 2004, wiosenna przerwa świąteczna

5 maja 2004, egzamin gimnazjalny czesc humanistyczna.

6 maja 2004, egzamin gimnazjalny czesc matematyczno - przyrodnicza.

25 czerwca 2004, koniec roku szkolnego


Do sukcesów placówki w roku szkolnym 2003/2004 zaliczyć należy między innymi:

- udział w międzyszkolnym konkursie bezpieczeństwa przeciwpożarowego;próbna ewakuacja ( M.Rzeszutek ) , nagroda za udział - drukarka do komputera ;

- zgłoszenie szkoły do akcji profilaktycznej "Szkoła z Dziennikiem bez przemocy i narkotyków" ( I.Kupis , A.Latoszewska );

- zorganizowanie i przeprowadzenie dla uczniów głębiej upośledzonych umysłowo święta latawca przez nauczycielki Ośrodka Adaptacyjnego;

- przeprowadzenie międzyszkolnej imprezy dla uczniów I etapu edukacyjnego"Znam litery" (B.Brzezińska);

- zorganizowanie wystawy "Jesienny bukiet" przez nauczycielki;

- udział uczniów oddziałów młodszych dla upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym w realizacji projektu "Szkoła bez barier" wspólnie z Gimnazjum nr 8 (J.Fornalczyk , A.Staniewska );

- zorganizowanie cyklicznych zajęć z zakresu wychowania prozdrowotnego "Jesienny deser" i "Wiosenny deser" ( T. Szychowska i nauczycielki klas młodszych );

- zorganizowanie w Galerii RELAX wystawy plastycznej "Barwy jesieni" przez zespół zajęć rewalidacyjno - wychowawczych;

- udział uczniów klas gimnazjalnych w międzyszkolnym konkursie literackim "Czy na pewno inni ..." organizowanym przez ZSS nr 4 zajęcie I miejsca ( A. Łada );

- udział uczniów w rajdach po Łodzi i okolicy ( A.Łada , R.Dałek ,U.Szewczak , A.Hałubiec );

- prowadzenie przez Samorząd akcji "Wrzuć miedziaki na zwierzaki" , przedstawienie inscenizacji "Dzieci przyjaciółmi zwierząt" ( I.Kupis , nauczyciele muzyki );

- udział w konkursie "na najładniej ubrana choinkę na ul. Piotrkowskiej" (A.Latoszewska );

- wykonanie karmnika dla ptaków - prezentacja na konkursie organizowanym przez Urząd Miasta zajęcie II miejsc ( M.Rzeszutek );

- udział uczniów klas gimnazjalnych w międzyszkolnym konkursie na temat Unii Europejskiej ( R.Dałek );

- udział uczniów w X Ogólnopolskim Konkursie Kolęd i Pastorałek Będzin 2003 ( J. Saciuk , W. Matusiak );

- udział zespołu muzycznego w Wojewódzkim konkursie Kolęd i Pastorałek - wyróżnienie ;

- wysłanie prac na konkurs plastyczny "Łódzkie szopki" pod patronatem Prezydenta Miasta Łodzi (J.Saciuk , I.Dobiecka-Śnieszko );

- zorganizowanie i przeprowadzenie przez nauczycieli wf międzyszkolnych imprez sportowych : Sport na wesoło , IV turniej w unihokeja "O złoty krążek" , eliminacji do mistrzostw województwa łódzkiego w tenisie stołowym i przeprowadzenie Wojewódzkiego Turnieju , imprezy integracyjnej dla przedszkolaków i innych ( szczegółowy wykaz imprez w sprawozdaniu Zespołu Artystycznego);

- udział uczniów w 15 imprezach sportowych pozaszkolnych (nauczyciele wf);

- zorganizowanie imprezy integracyjnej dla przedszkola specjalnego , zakładu leczniczo - rehabilitacyjnego i szkoły "Powitanie wiosny" ( K.Ciesiołkiewicz , A.Pawlak);

- udział uczniów oddziałów dla umiarkowanie upośledzonych umysłowo w Konkursie Ekologicznym "Cztery pory roku" zorganizowanym w SOSW w Kutnie ( K.Wojech, M.Wojtczak);

- zorganizowanie zabawy noworocznej dla całej placówki (J.Potapka );

- pozyskanie wolontatiuszki do pracy świetlicy szkolnej ( J.Fornalczyk);

- udział w obchodach Dni Osób Niepełnosprawnych Piramida Dobrej Woli ;

- udział w imprezie zorganizowanej przez ZSS nr 2 "Randes Vande z Danią" - przedstawienie "Księżniczka na ziarnku grochu"- II miejsce;

- zorganizowanie i przeprowadzenie szkolnych konkursów : "Wiedzy o Unii Europejskiej" (R. Dałek , A Hałubiec ) , "Mistrza ortografii i gramatyk"( A.Hałubiec );

- udział uczniów w V Tygodniu Twórczości Dziecięcej PREZENTACJE 2004 ( warsztaty teatralno - muzyczne "Teraz Polska - Teraz My" , warsztaty origami "Spotkajmy się w lesie" , warsztaty muzyczno - taneczne "Spotkajmy się w lesie" oraz podsumowanie całości w Centrum Edukacji Ekologicznej ( J.Saciuk , W.Matusiak ,J.Ozimek);

- udział w III Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych "Moja Sztuka - Moje Życie" w DK "Lutnia" (M.Wojtczak , J.Saciuk,W.Matusiak);
- udział w II Przyrodniczo -Leśnym Spotkaniu integracyjnym w lesie Łagiewnickim ( J.Ozimek , W.Matusiak );

- zajęcie I miejsca w pierwszym i drugim etapie V Miejskiego konkursu "Bezpieczne dziecko"(M.Rzeszutek);

- udział w III Przeglądzie Muzyczno - Tanecznym "Łączy nas piosenka i taniec" zorganizowanym przez PM nr 109 ( J.Fornalczyk , M.Wojtczak );

- współorganizowanie z ZSS nr 3 I Międzyszkolnej Olimpiady Komputerowej ( A.Latoszewska , R.Dałek );

- udział przedstawicieli szkoły w zlocie drużyn Nieprzetartego Szlaku w Stęplewie (A.Chmielecki);

- udział w konkursie organizowanym przez Zarząd PCK pod hasłem Góra Złota ( M.Radosz) ;

- pozyskanie dla szkoły 15 komputerów z ING Bank Śląski i Telekomunikacji ( A.Latoszewska, H.Wcisło );

- pozyskiwanie darowizn rzeczowych i finansowych na rzecz szkoły ( J.Fornalczyk , J.Potapka , B.Kujawa , J.Ozimek , K.Kaźmierczak , A.Sztajnert).Co wydarzyło się w roku 2 0 0 1

Co wydarzyło się w roku 2 0 0 2