Rok 2001

5 kwietnia 2001, wizyta w ramach programu Unii Europejskiej Socrates/Arion.

27 kwietnia 2001, kolejna edycja konkursu nt."Zabawa z ekologią".

7 maja 2001, Impreza Integracyjna "Uwolnić motyla".

21 listopada 2001, III Gimnazjalne Targi Edukacji Ekologicznej.

29 listopada 2001, Szkolny konkurs "Jak dobrze być zdrowym"

20 grudnia 2001, Gazetka szkolna: "Plantusiowe Wiadomości" nr 1


R O K   2 0 0 2

R O K   2 0 0 3