Zespół Wczesnego
Wspomagania Rozwoju

Fundacja Mniej-Wiecej

            Od września 2005 roku w naszej szkole działa Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego.
         Otaczamy tu wsparciem i opieką dzieci, u których stwierdzono jakąś niepełnosprawność lub opóźnienie w rozwoju, niepokojące zachowania, brak aktywności charakterystycznej dla wieku dziecka.
         Głównym celem naszego Zespołu jest wspomaganie rozwoju dziecka oraz pomoc jego rodzicom w podejmowaniu działań, które będą miały znaczący wpływ na proces wychowawczy i edukacyjny dziecka. Można zatem powiedzieć, że Zespół, to grupa osób, w której specjaliści oraz rodzice koncentrują swoje wysiłki na tym, aby dzieci mogły - na miarę swoich wciąż rozwijanych możliwości - funkcjonować w swoim najbliższym środowisku, a w przyszłości podjąć edukację w odpowiedniej dla nich placówce. Stąd tak ważna jest obecność i współpraca z nami rodziców dzieci.

        Wszystkie działania i starania pracowników Zespołu koncentrują się na DZIECKU i RODZINIE.

        Zespół tworzy grupa młodych, gruntownie wykształconych specjalistów z różnych dziedzin, przepełnionych pasją i zaangażowaniem (psycholog, fizjoterapeuta, logopeda, pedagog specjalny)

Oferta pracowni:

         Zespół oferuje kompleksową pomoc psychologiczną , pedagogiczną, logopedyczną i rehabilitacyjną w oparciu o indywidualne programy terapii. Zajęcia odbywają się według ustalonego planu (od 4 do 8 godzin w miesiącu), którego cechą wyróżniającą jest zindywidualizowane podejście do każdego dziecka. Zajęcia są prowadzone w obecności rodziców, tak aby mogli oni korzystać z modelowych sytuacji i otrzymywać instruktaż do pracy w warunkach domowych.


Kliknij i obejrzyj filmik(jeśli chcesz) :powrót