Scenariusz Rady Samokształceniowej
przeprowadzonej w ZSS nr 5
w dniu 13.11.2002


Temat: Origami - zastosowanie sztuki składania papieru w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

Cele:
       1) Zapoznanie uczestników z historią powstania sztuki origami.
       2) Przekazanie informacji na temat najważniejszych zasad składania papieru.
       3) Podkreślenie znaczenia origami jako formy zajęć rozwojowych i terapeutycznych
       4) Nauczenie uczestników składania różnych figur techniką origami

Przewidywany efekt:
       1) Uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę na temat sztuki origami i poznają korzyści z jej zastosowania w pracy z dziećmi.
       2) Nauczą się wykonywać figury techniką origami, a zdobyte umiejętności wykorzystają w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.
       3) Zdobyte umiejętności będą inspiracją do poszukiwania nowych zastosowań techniki origami.

Materiały wytworzone przez uczestników:
       1) Figury wykonane techniką origami - zostaną pokazane podczas konkursu "Dzień Japonii", który odbędzie się w naszej placówce,
        a także będą wykorzystane w czasie III Targów Ekologicznych (figury zwierząt) do dekoracji stanowiska naszej szkoły.
       2) Lista korzyści wynikających z zastosowania origami w pracy z dziećmi, która powstanie w czasie tzw. "Burzy mózgów".

Przebiag zajęć:
       1) Część teoretyczna - osoba prowadząca Jolanta Szurogajło
       a) krótki rys historyczny - Japonia ojczyzna origami,
       b) podstawowe zasady rządzące sztuką origami,
       c) przedstawienie najważniejszych korzyści wynikających z zastosowania origami w pracy z dziećmi (zarówno w terapii jak i stymulacji rozwoju),
       d) zgodność sztuki origami, stosowanej jako metoda pracy, z zasadami ortodydaktyki

       2) Część praktyczna - osoba prowadząca Fumiko Ryoki
       a) ćwiczenia palców - nauka najczęściej stosowanego sposobu składania tzw. przeciwzgięcia,
       b) nauka wykonywania figur origami
               Forma "lody": królik, pingwin, łabędź, słoń, mikołaj.
               Forma "trójkąt": fiołek, koszyczek

3) Zakończenia zajęć - ankieta ewaluacyjna

Bibliografia
1) Masakatsu Yashida: "ORIGAMI". Krajowa Agencja Wydawnicza, Łódź 1989
2) Zulal Ayture - Schele: "ORIGAMI - Sztuka składania papieru". Świat Książki, Warszawa 1994