O Nas english version
S

zkoła nasza mieści się w Łodzi (dzielnica Teofilów) przy ul. Plantowej 7. Nazwa tejże ulicy prawdopodobnie wzięła się stąd, że w sąsiedztwie szkoły są przepiękne duże ogródki działkowe, po których nasi uczniowie (dzięki uprzejmości działkowiczów) mogą spacerować. Przyjechać do nas możecie pociągiem (to tylko parę kroków od dworca "Łódź Żabieniec"), autobusami lini 78 i 96, tramwajami nr 2,5,8,13 oraz własnym transportem.
Nasi podopieczni
        W naszej szkole uczą się dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, upośledzone w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Przyjęcie odbywa się na podstawie orzeczeń rejonowych Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych lub Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Doradztwa Zawodowego i Dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi.
        Nadrzędnym celem naszych oddziaływań pedagogicznych jest dobro dziecka i jego wszechstronny rozwój. Pragniemy, aby każdy uczeń osiągnął optymalny poziom rozwoju pozwalający na możliwie największą samodzielność i komfort psychiczny.

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 funkcjonuje:


Od września 2005 roku w naszej szkole działa Zespół Wczesnego Wspomagania rozwoju dla dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego. Pomagamy tam dzieciom od narodzin do momentu rozpoczęcia nauki w szkole m.in. oferując nieodpłatne zajęcia z zakresu: terapii psychologicznej, terapii pedagogicznej, terapii logopedycznej, rehabilitacji.
Przy tym zespole powstało STOWARZYSZENIE "Mniej Więcej"..
  Zapewniamy uczniom:
   Imprezy szkolne

   Zgodnie z wieloletnią tradycją uczniowie naszej szkoły biorą udział w licznych imprezach.
   Należą do nich:

    Ponadto stałymi punktami w kalendarzu szkolnym są liczne imprezy okolicznościowe. Zawsze uroczyście rozpoczynamy i kończymy rok szkolny. Pamiętamy o Dniu Edukacji Narodowej. Przed Świętami Bożego Narodzenia przygotowujemy Jasełka. Oglądają je wspólnie uczniowie i nauczyciele na spotkaniu opłatkowym. Dla wszystkich uczniów przygotowywana jest Wigilia. Naszą szkołę zawsze odwiedza Święty Mikołaj z drobnymi upominkami. Nie zapominamy o Nowym Roku. Witamy go zawsze na zabawie noworocznej. Karnawał jest czasem zabaw i przebierańców. Przebierają się wtedy uczniowie i pracownicy szkoły. Bardzo uroczyście obchodzimy Dzień Matki. W tym dniu zapraszamy Mamy do szkoły. Dzieci wręczają przygotowane przez siebie prezenty i przedstawiają program artystyczny. Staramy się, aby każdy dzień spędzony w naszej szkole był dla dzieci radosny i przyjemny. Jednak szczególną datą jest Dzień Dziecka. Wówczas nasi milusińscy mają zorganizowaną zabawę taneczną z licznymi konkursami. Każde dziecko w tym dniu jest obdarowane prezentem. Tak jak w czasie każdej zabawy nauczyciele bawią się razem z uczniami.