X Dziecięca
Ogólnopolska Olimpiada Sportowa
SZKOLNICTWA SPECJALNEGO
PTSS "Sprawni Razem" w Łodzi
30 maja 2003 r. godz. 1000 - 1400
Hala Sportowa, ul. Małachowskiego 5

W naszej Olimpiadzie wzięło udział 300 dzieci z 30 placówek z całej Polski. Olimpiada była jednym z punktów obchodów
EUROPEJSKIEGO ROKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
pod honorowym patronatem Pana Mieczysława Teodorczyka - marszałka województwa łódzkiego.
Goscie honorowi na naszej olimpiadzie
   Zorganizowanie sportowej olimpiady dziecięcej zaproponował Prezes PTSS "SPRAWNI RAZEM" Pan Janusz Chrobot.

     Olimpiady są imprezami integracyjnymi. Odbywają się dzięki inicjatywie i przy pomocy ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU P.T.S.S. "SPRAWNI RAZEM".
     W olimpiadzie brało udział trzydzieści 10 osobowych zespołów ze szkół i ośrodków specjalnych województwa łódzkiego, jak również dzieci z zaproszonych szkół z: Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Katowic oraz warsztatów terapii zajęciowej i szkół dla dzieci niedosłyszących, głuchych, niedowidzących i masowych.
     Każda placówka była reprezentowana przez jeden zespół z klas I-IV. W uroczystym otwarciu olimpiady i defiladzie brały udział wszystkie drużyny, zaopatrzone w tablice z numerem szkoły oraz nazwą miasta.
     Organizacja olimpiady była możliwa dzięki życzliwości i poparciu wielu urzędów państwowych, instytucji, organizacji, a także firm i osób prywatnych.
     Wszyscy zawodnicy uczestniczący w zawodach otrzymali takie same, bardzo atrakcyjne zestawy nagród rzeczowych, w tym medale, czapki i koszulki. Placówki otrzymały puchary, dyplomy oraz sprzęt, przy pomocy którego odbywały się zawody.
     Organizator zapewnił wszystkim uczestnikom zakwaterowanie, posiłek oraz napoje.

W OLIMPIADZIE NIE MA WYGRANYCH
I PRZEGRANYCH
ZWYCIĘŻAJA, WSZYSCY!!!


HARMONOGRAM
900 - 945 - Przyjazd ekip
945 - 1000
- Przygotowanie do defilady
1000 - 1015
- Defilada, ustawienie ekip na płycie
1015 - 1030
- Przywitanie gości i uczestników
- Uroczyste otwarcie olimpiady
1030 - 1115
- I część konkurencji sportowych
1115 - 1145
- Występ Harcerskiego Zespołu
Artystycznego "Krajki"
- Pokazy gimnastyków sportowych ze Szkoły
Podstawowej Nr 7
1145-1230
- II część konkurencji sportowych
1230-1315
- Obiad i pokazy Straży Pożarnej
1315-1330
- Rozdanie pucharów, dyplomów, nagród.
1330
- Uroczyste zamknięcie Olimpiady
- Przekazanie symbolu Olimpiady Zespołowi
Szkół z Głowna