KADRA                                             Wpisz hasło:


Szkoły

O Nas

KADRA

Wydarzenia

KOŁA

SUKCESY

GALERIA

Gazetki

Rewalidacje

Projekty

Publikacje

Humor

KONTAKT

  

     Jesteśmy kadrą pedagogiczną o wysokich kwalifikacjach, która uznaje za istotne ciągłe samodoskonalenie i rozwój zawodowy, co sprzyja bardziej efektywnej pracy z dzieckiem. Dla naszych nauczycieli praca w szkole to nie tylko zawód, to rodzaj "misji", "powołania". Kształcimy i wychowujemy w duchu tolerancji, patriotyzmu i poszanowania praw drugiego człowieka. Troszczymy się o rozwój zainteresowań i ciekawości poznawczej uczniów. Dbamy o ich zdrowie psychiczne i fizyczne. Naszym nadrzędnym celem jest tworzenie warunków do optymalnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb indywidualnych i możliwości psychofizycznych.

Przywitamy Was usmiechem!
Przywitamy Was usmiechem!
Przywitamy Was usmiechem!
Przywitamy Was usmiechem!
Przywitamy Was usmiechem!

Naszą kadrę tworzą:mgr Joanna Przybył Dyrektor Szkoły - mgr Joanna Przybył

mgr Dagmara Rzeszutek Wicedyrektor - mgr Dagmara Rzeszutek


 ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY
      
 ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH
       
 ZESPÓŁ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY      

 ZESPÓŁ NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO 

 ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH

 ZESPÓŁ Z.REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH
      
 ZESPÓŁ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU
       
 WYCHOWAWCY PRZEDSZKOLA 

STRONA W PRZEBUDOWIE!