Łammy się... tylko opłatkiem!
Wigilia nauczycielska 2004-2005