X olmpiada Sprawni-Razem
Nasza drużyna na X Olimpiadzie