Ka┐dy sobie rzepkŕ skrobie
"Rzepka" w wykonaniu nauczycieli