lubimy komputery i pana Radka
W pracowni komputerowej