Próba przed 11 listopada

Próba przed apelem w klasie