Ekopracownia


Szkoły

O Nas

KADRA

Wydarzenia

KOŁA

SUKCESY

GALERIA

Gazetki

Rewalidacje

Projekty

Publikacje

Humor

KONTAKT

  


Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW
Koszt zadania: 28 527,01 zł.    Kwota dotacji z WFOŚiGW: 22 741,99 zł.
www.zainwestujwekologie.pl
Informacje na temat naszej ekopracowni znajdziesz na facebooku:    #ekopracowniasps168lodz
Zobaczcie zdjęcia ekopracowni w albumie Google

Nowa EKOpracownia    z WFOŚiGW


        W roku szkolnym 2017/2018 nasza placówka wzięła udział w kolejnej edycji konkursu "Nasza ekopracownia", zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

     Otrzymaliśmy dotację ze środków WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 22 742 zł. na dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Utworzenie Plantusiowej Eko-pracowni w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 168".

     Sala wyposażona została w nowoczesne oświetlenie, meble, tablicę interaktywną z nagłośnieniem, laptopa, wizualizer, aparat fotograficzny, mikroskop cyfrowy, kompasy, lornetke liczne pozycje książkowe, gry dydaktyczne, puzzle, plansze, zestawy interaktywne i wiele innych ciekawych pomocy dydaktycznych.

     Ekopracownia zostanie wykorzystana do różnorodnych działań dydaktycznych o charakterze przyrodniczo – ekologicznym t.j. poszerzania wiedzy z zakresu ochrony środowiska, świadomości ekologicznej, kształtowania postaw proekologicznych i prozdrowotnych, kształtowania odpowiedzialności za stan środowiska. Stanie się miejscem otwartych spotkań dla młodszych i starszych uczniów szkoły, rodziców i zapraszanych gości.

Podstawą naszych działań edukacyjnych będzie:
- ukierunkowanie zainteresowań uczniów na przyrodę oraz działania zmierzające do jej ochrony,
- uzmysłowienie uczniom, że troska o przyrodę jest troską o nas samych oraz o przyszłość następnych pokoleń,
- podejmowanie działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu oraz we własnym życiu, przywiązując szczególną wagę do segregowania odpadów i rozsądnego gospodarowania zasobami naturalnymi.

W pierwszym roku działalności Eko-pracowni skoncentrujemy się na poznaniu przez uczniów ekosystemu leśnego poprzez realizację następujących celów:
- rozumienie znaczenia lasu dla człowieka w wymiarze gospodarczym, relaksacyjnym i zdrowotnym,
- rozpoznawanie podstawowych gatunków roślin i zwierząt tworzących ekosystem leśny,
- poznanie zależności między organizmami żywymi, tworzącymi system łańcucha pokarmowego w środowisku leśnym,
- zwrócenie uwagi na zagrożenia dla lasu wynikające z nieodpowiedzialnego zachowania człowieka oraz z nadmiernej eksploatacji zasobów leśnych, poznanie pracy leśnika jako gospodarza terenów leśnych, stwarzanie uczniom do wielozmysłowego poznawania lasu podczas wycieczek terenowych.

     We wrześniu w ramach projektu zrealizowano:
- Warsztaty plenerowe: "Szukamy skarbów w lesie"
- Warsztaty "Jesienne drzewo"
- Zajęcia koła ekologicznego
- Las i Park jako miejsce odpoczynku.-zajęcia w terenie
- Rodzaje lasów, i budowa – piętra lasu
- Rozpoznajemy drzewa.

     W październiku zrealizowano:
- remont pracowni,
- zakup tablicy multimedialnej i rzutnika,
- zakup laptopa i oprogramowania,
- zakup pomocy dydaktycznych.
- Wycieczka do Pasieki w Lipce:
Na wycieczce degustowaliśmy różne rodzaje miodu, spacerowaliśmy ścieżką edukacyjną, Pan Dariusz bardzo ciekawie opowiedział nam o życiu pszczół. Ubrani w kombinezony oglądaliśmy ule, plastry miodu, rozpalaliśmy podkurzacz. Karmiliśmy także kozy i króliczki. Na koniec jedliśmy pyszne kiełbaski z ogniska w chacie dymnej.
- Warsztaty „ Kolorowa jesień w lesie”
- Zajęcia koła ekologicznego: "Jesienne dary", "Uczymy się rozpoznawać grzyby jadalne i trujące".

     W listopadzie zrealizowano:
Dnia 28 listopada 2017 roku nastąpiło uroczyste otwarcie "Plantusiowej ekopracowni".
Dyrekcja i zaproszeni goście przecięli wstęgę. Następnie mogli oglądać warsztaty pt "Skarby lasu". Po warsztatach goście i uczniowie mogli skosztować leśnego tortu.

  W listopadzie w ramach projektu "Nasza ekopracownia" przy Szkole Podstawowej nr 168 w Łodzi zrealizowano:
-  Warsztaty "Dzień jeża".
- Warsztaty z pszczelarzem „Wyrabiamy eko-świece”.
- "Zwierzyniec" (mieszkańcy lasu) prowadzone przez pracownika Ośrodka Działań Ekologicznych "Źródła".
- Zajęcia koła ekologicznego "Mieszkańcy lasu -Jak zwierzęta przygotowują się do zimowego snu?".  

     W grudniu zrealizowano:
- Warsztaty "Nasza ekochoinka", "Rośliny zimozielone"
- Zajęcia koła ekologicznego "Jak zwierzęta przygotowują się do zimy?", "Oznaki zimy".     W styczniu 2018 zrealizowano:
- Wystawa prac uczniów n.t. „ 23 stycznia – Dzień Bez Torby Foliowej”.
- Warsztaty:   „Robimy Eko-torby”.
- Warsztaty z udziałem rodziców pt.: "Zimowe pogotowie leśne".
- Zajęcia koła ekologicznego:   "Przygotowujemy Eko-kalendarz", "Zima mrozem trzyma".  


     W lutym 2018 zrealizowano:
- Warsztaty: „Zima zamknięta w słoiku”, „Fabryka karmy dla ptaków”
- Zajęcia koła ekologicznego: "Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę", "Tropy zwierząt na śniegu". 
     W marcu 2018 zrealizowano:
- Warsztaty: "Żegnaj zimo, witaj wiosno", "Człowiek przyjacielem lasu", "Dzień dobry wiosno!".
- Zajęcia koła ekologicznego: "Wiosenne kwiaty", "Sadzenie roślin doniczkowych", "Przygotowanie do Międzyszkolnego Konkursu Przyrodniczego". 


     W kwietniu 2018 zrealizowano:
- Warsztaty: "Życie w wiosennym lesie.", "Zanieczyszczanie i oczyszczanie wody", "Dzień Ziemi".
- Zajęcia koła ekologicznego: "Dlaczego woda jest ważna?", "Jak woda krąży w przyrodzie?", "Badamy czystość wody.", "Poznajemy sposoby oszczędzania wody".      W maju 2018 zrealizowano:
- Warsztaty w Ogrodzie Botanicznym "Wiosenni detektywi",
- Wyjście do teatru na przedstawienie o tematyce ekologicznej pt. "Królewna z drewna",
- Pokaz sokolniczy,
- Wycieczkę do Zoo.
Zajęcia koła ekologicznego: "Poznajemy sposoby ochrony lasu", "Uczymy się segregować śmieci.", "Zanieczyszczenia powietrza i jego wpływ na człowieka oraz przyrodę".     W czerwcu 2018 zrealizowano:
- Warsztaty: "Przyroda dla zdrowia.", "Poznajemy składniki pogody i sposoby ich pomiaru.".
- Podchody w Lesie Łagiewnickim.
- Wystawę fotograficzną "Natura w obiektywie" Tomasza Ogrodowczyka.
- Zajęcia koła ekologicznego: "Jak spędzać czas w lesie?", "Jak chronic las?".
Zobaczcie zdjęcia w albumie Google
STRONA W PRZEBUDOWIE!