Pomoce z
EFS
Europejskiego Funduszu Społecznego

        Nasza szkoła posiada obecnie nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne pozyskane dzięki programowi współfinansowanemu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pod koniec listopada 2005 roku otrzymaliśmy komputery do pracowni internetowej w ramach programu MEN "Internet dla szkół". Później lawinowo zaczęły do nas napływać innego rodzaju pomoce, m.in specjalistyczny sprzęt do pracowni logopedycznej, przyrodniczej, matematycznej, itp. Pozwoli to nam na uatrakcyjniać i uprzyjemniać prowadzone zajęcia!!! DZIĘKUJEMY!!!