Głównym celem międzyszkolnej imprezy profilaktycznej z cyklu "Zachowaj trzeźwy umysł" pt. "Dzieło sztuki - tak, narkotyki - nie" było kształtowanie postaw i zachowań sprzyjających zachowaniu zdrowia oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do podejmowania konstruktywnych decyzji i radzenia sobie w sytuacjach trudnych. W imprezie brało udział 60 uczniów kl. IV - VI z ZSS nr 2 i ZSS nr 5.

          Dnia 21 listopada 2003 r. o godz. 930 na sali gimnastycznej spotkali się wszyscy uczestnicy. Powitała ich pani dyrektor Anna Burdyka. Następnie wszyscy brali udział w zabawie integracyjnej prowadzonej przez p. Jolantę Szurogajło, przy akompaniamencie p. Wojciecha Matusiaka - uczyli się układu tanecznego do tekstu "Naucz się mówić NIE".(Zdjęcie 1) W dalszej części uczestnicy pracowali w trzech grupach:

I grupa - brała udział w warsztatowych zajęciach profilaktycznych przygotowanych i przeprowadzonych przez psychologa p. Jolantę Szurogajło i pedagoga szkolnego p. Annę Zemrak, a także wykonała przestrzenną pracę plastyczną pt. "Piramida dobrych postanowień". (Zdjęcie 2)(Zdjęcie 3)

II grupa - zaprojektowała i wykonała plakaty pt. "Narkomanii - STOP". Zajęcia prowadziła p. Iwonna Dobiecka - Śnieszko. (Zdjęcie 4)

III grupa - zaprojektowała i wykonała plakaty pt. "Narkomanii - STOP". Zajęcia prowadziła p. Julia Kulesza.

W przerwie uczestnicy zjedli pyszny obiad i pełni zapału pracowali do godz. 1300. Wówczas, ponownie wszyscy spotkali się na sali gimnastycznej. Każda grupa zaprezentowała wykonane przez siebie prace plastyczne, które zostały nagrodzone wielkimi brawami. (Zdjęcie 5) (Zdjęcie 6) (Zdjęcie 7)
          Podsumowania imprezy dokonała p dyrektor Anna Burdyka. Podziękowała uczestnikom za udział, wyraziła zadowolenie z możliwości spotkania się i wspólnych działań, w tak ważnym temacie. Wysoko oceniła wykonane prace plastyczne, pomysłowość twórców i różne techniki zastosowane do ich wykonania, a także to, że przemawiają do odbiorców. Wynika z nich jednoznacznie, że narkotyki i inne używki to zło, że jesteśmy przeciwnikami narkomanii. Podkreśliła, że umiejętności, które rozwijali w czasie warsztatów profilaktycznych i zabawy integracyjnej będą przydatne w sytuacjach, gdy będą namawiani do picia, palenia czy brania narkotyków. W takich sytuacjach będą mówić "NIE !".
          Impreza zakończyła się wspólnym pląsem pt. "Naucz się mówić NIE". Uśmiechnięte twarze uczestników były dowodem satysfakcji i zadowolenia z udziału w imprezie. Organizacja imprezy i przygotowanie warsztatów profilaktycznych zostało również wysoko ocenione przez opiekunów uczniów z ZSS nr 2 i wyrażone gratulacjami dla osób prowadzących.
          Plakaty, które powstały w trakcie imprezy, zostały wysłane na wystawę zorganizowaną w Gimnazjum nr 37 w ramach IV Forum Liderskiego, które odbyło się w dniu 06.12.2003r. Za udział w wystawie plakatu nasza placówka otrzymała nagrodę książkową.

Powrót


W dniu 16.12.2003r. odbyły się drugie, z cyklu "Cztery pory roku", warsztaty dla nauczycieli na terenie Ośrodka Adaptacyjnego zorganizowane przez K. Ciesiołkiewicz, H. Wcisło i A. Dobrowolską. Celem zajęć było zaprezentowanie metod aktywizowania uczniów poprzez ruch, piosenkę, wiersz i prace plastyczne, tematycznie związanych z zimą. Udział dzieci pozwolił nauczycielom na zastosowanie w praktyce zaproponowanych ćwiczeń z zakresu samoobsługi, logopedii, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz dużej i małej motoryki.

Powrót


25 listopada 2003r. na terenie Ośrodka Adaptacyjnego odbyły się I WARSZTATY WYMIANY DOŚWIADCZEŃ propagujące różne formy aktywności artystycznej, zorganizowane przez H. Wcisło. Na spotkanie przybyli przedstawiciele kilkunastu placówek, którzy mieli okazję zapoznać się m. in. z technikami plastycznymi M. Montessori, pląsami i piosenkami ilustrowanymi ruchem oraz z makramą. Warsztaty zakończyła giełda pomysłów. Kolejne spotkanie planowane jest w okresie wiosennym.

Powrót


Z inicjatywy H. Wcisło w listopadzie 2003r. została otwarta Galeria Młodych Niekoniecznie Sprawnych na terenie Bałuckiego Domu Kultury "Lutnia". Zaproszeni goście mogli obejrzeć prace przygotowane przez podopiecznych szkół specjalnych oraz ośrodków adaptacyjnych i domów pomocy społecznej. Podczas uroczystości nauczycielki z Ośrodka Adaptacyjnego przygotowały i przeprowadziły animacje plastyczne pod hasłem "Miasteczko szczęśliwych dzieci".

Powrót


Na początku października 2003r. K. Ciesiołkiewicz i H. Wcisło z Ośrodka Adaptacyjnego zorganizowały konkurs "Jesienny bukiet" i urządziły wystawę w holu naszej Szkoły. Uczniowie poszczególnych klas wraz z nauczycielami przygotowali bardzo ciekawe, pomysłowe i oryginalne kompozycje z warzyw, owoców, kwiatów i liści. W dniu 14 października nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów i nagród uczestnikom konkursu.

Powrót


30 września 2003 roku odbyła się wycieczka do Stanisławowa w gminie Wodzierady. Celem wycieczki było zwiedzanie fermy strusi afrykańskich. Po przyjeździe na miejsce do gospodarstwa agroturystycznego, położonego wśród pól i lasów , dzieci miały niepowtarzalną okazję zapoznania się z tymi niezwykle ciekawymi zwierzętami. W trakcie rozmowy z opiekunami-hodowcami dowiedziały się m.in. , że strusie afrykańskie żyją do 60-70 lat, ważą od 100 do 150 kg i mogą biegać do 70 km/h . Niewątpliwą atrakcją była możliwość wzięcia do ręki i obejrzenia ogromnych strusich jaj oraz zwiedzania mini zoo. W trakcie pobytu na fermie uczniowie skorzystali również z przejażdżki po lesie bryczką zaprzężoną w koniki polskie. Na zakończenie wycieczki odbyło się ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. Dzieci powróciły do domów zadowolone i uśmiechnięte dzieląc się wrażeniami ze swoimi rodzicami.


Powrót


W I Mistrzostwach Łodzi w Piłce Nożnej Dziewcząt reprezentacja naszej szkoły zajęła I miejsce.
Na szczególne wyróżnienie zasłużyły:

 • Agnieszka Polakowska
 • Anna Błaszczyk
 • Paulina Żak
 • Żaneta Ciołek
 • Anna Grzywińska

  Powrót


  W dniu 16.01.2002 w Aleksandrowie Łódzkim zorganizowano I Festiwal Kolęd i Pastorałek Szkół Specjalnych. Nasza szkoła, w kategorii zespołów muzycznych, zajęła I miejsce. W nagrodę otrzymaliśmy dyplom oraz radiomagnetofon "Sony". W kategorii solistów uczennica kl. VI - Agata Piróg zdobyła II miejsce i otrzymała dyplom i nagrodę.

  Kolejny konkurs, w którym brała udział nasza szkoła był organizowany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Był to IX Wojewódzki Konkurs Pastorałek i Kolęd. W konkursie tym uczestniczyły 84 szkoły z województwa łódzkiego, stał on na bardzo wysokim poziomie. Nasza szkoła zdobyła wyróżnienie.

  Uczniów do konkursów przygotowali pani Jolanta Saciuk oraz pan Wojciech Matusiak.

  Powrót


  W dniach 21 - 22 listopada 2001, w naszej szkole odbyła się trzecia edycja Gimnazjalnych Targów Edukacji Ekologicznej, organizowanych wspólnie z Wydziałem Edukacji i Kultury Fizycznej UMŁ oraz Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Łodzi. Hasłem przewodnim w bieżącym roku była Integracja i Tolerancja - "Zielono dla wszystkich". W programie przedstawiono:

  1. Wystawy osiągnięć edukacyjnych gimnazjów
  2. Stoiska edukacji ekologicznej
  3. Oferty dla gimnazjów od organizacji ekologicznych
  4. Warsztaty dla uczniów
  5. Warsztaty dla nauczycieli

  Powrót


  Dnia 7 maja 2001 braliśmy udział w Imprezie Integracyjnej "Uwolnić Motyla" , która odbyła się w Łodzi w pasażu im. Leona Schillera przy ul. Piotrkowskiej. Zorganizowaliśmy własne stoisko informacyjno-wystawowe, na którym zaprezentowaliśmy bogaty dorobek naszych podopiecznych. Uczennice naszej szkoły przedstawiły układ taneczny w ramach prezentacji estradowych.

  Powrót


  W ramach programu Unii Europejskiej SOCRATES w dniach 02 - 06 kwietnia z wizytą w Łodzi przebywała międzynarodowa delegacja z krajów Europy. Temat wizyty : "Oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej." Nasza placówka wizytowana była w dniu 5 kwietnia 2001.

  S O C R A T E S

  Zadaniem programu SOCRATES jest rozszerzanie współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji. Jej różne formy obejmują dzieci, młodzież i dorosłych - od przedszkolaka po uniwersytet.

  Jego celem jest kreowanie europejskiego wymiaru w nauczaniu, powiększanie kręgu osobistych doświadczeń o wiedzę na temat innych krajów Europy, rozwinięcie poczucia jedności z Europą oraz wspomaganie procesów przystosowywania się do nowych warunków społecznych i ekonomicznych w perspektywie nowej, zjednoczonej Europy.

  Program SOCRATES obejmuje następujące części (komponenty)
  ERASMUS
  COMENIUS
  LINGUA
  ODL
  EURYDICE
  NARIC
  ARION

  Obejmuje wizyty studyjne przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za kierowanie, ocenę oraz organizację edukacji - przedstawicieli ministerstwa, kuratoriów oraz organów niższych szczebli . Z zasady wyjazdy trwają jeden tydzień i mają na celu umożliwienie ich uczestnikom wymiany doświadczeń, wiedzy i informacji w dziedzinach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania krajów uczestniczących. Udział w wizytach jest finansowany poprzez indywidualne granty.

  Powrót


  Zgodnie z tradycją naszej szkoły, w bieżącym roku szkolnym, dnia 27 kwietnia 2001 r. odbyła się kolejna edycja konkursu ekologicznego nt. "ZABAWA Z EKOLOGIĄ". We wspólnej zabawie udział brali uczniowie z 8 szkół specjalnych z terenu Łodzi.

  Powrót